Zkušenosti s chirurgií

Chirurgická ambulance Chiram vznikla v Hronově už v roce 1997 a my tak za sebou máme přes dvacet let zkušeností i stovky úspěšných zákroků. Naši pacienti za námi od počátku chodí především s drobnějšími, ambulantně řešitelnými problémy, ať už jsou to pigmentová znaménka, varixy nebo některé úrazy. Pomoc ale umíme i těm, jejichž problém bude nakonec vyžadovat hospitalizaci –přinejmenším zevrubným předchozím vyšetřením. Jsme rádi, že si naši pacienti zachovávají důvěru v naše služby a že se – alespoň podle zpětné vazby, kterou od nich pravidelně dostáváme – v naší ordinaci cítí dobře a komfortně. Jejich důvěru se snažíme nezklamat, a proto se v oboru neustále vzděláváme a snažíme se v něm zdokonalovat.

MUDr. Petr Mihola, který ordinaci Chiram vede, se oboru věnuje už 25 let. Obor lékařství vystudoval na Lékařské fakultě v Hradci Králové a osvědčení České lékařské komory pro výkon praxe v oboru chirurgie získal v roce 1993.